SC Instalatorul SRL Suceava
  • Proiectare
  • Execuţie
  • Reparaţii
  • Service
  • Asistenţă tehnică
ISCIR

1. Autorizaţie pentru instalarea, montarea, repararea cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune, Q<=3000 Kw

2. Autorizaţie pentru executarea lucrărilor de MONTARE/INSTALARE : aparate consumatoare de combustibili gazoşi, echipamente şi accesorii pentru aparate consumatoare de combustibili gazoşi

3. Autorizaţie pentru instalarea, montarea, punerea în funcţiune şi repararea cazanelor de abur şi apă fierbinte

4. Autorizaţie pentru montare, reparare conducte de abur şi apă fierbinte

5. Instalare, montare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil, având Pmax  400 Kw, PT – A1

6. Instalare, montare, reparare la: cazane apa calda Pmax = 3000 Kw, cazane abur joasa presiune Qmax = 1 t/h, PT – C9

7. Verificare, reparare şi reglare dispozitive de siguranţă având DNmax = 100 mm, Pmax = 25 bar

8. Sudori autorizaţi în oţel

9. Sudori autorizaţi în polietilenă

10. Personal  tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii / examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune, RADTE – IP

11. Personal  tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare şi a documentaţiei tehnice preliminare de montare / reparare la instalaţii sub presiune şi pentru avizarea documentaţiei tehnice de automatizare, RADTI, RADTA, RADTP

12. Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune clasice, RSL

13. Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, RTS

ANRE

1. Autorizaţie destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS

2. Autorizaţie destinată execuţiei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI

3. Autorizaţie destinată proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDI

4. Autorizaţie destinată execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS

5. Proiectare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale la tensiunea nominală de 0,4 Kw, tip Bp

6. Instalatori autorizaţi în gaze naturale gradul I D

7. Instalatori autorizaţi în gaze naturale gradul II D

8. Instalatori autorizaţi în gaze naturale gradul III D

9. Electricieni autorizaţi gradele II A şi II B

Alte autorizaţii

1. Certificat SR EN ISO 14001:2005

2. Certificat SR EN ISO 9001:2001

3. Sistem de Management OHSAS 18 001 : 2008

4. Responsabil tehnic cu execuţia, construcţii edilitare şi de gospodarire comunală, MDLPL - RTE

5. Verificator de proiecte Is,It,Ig MDRT

6. Manager al sistemelor de management al calitatii, MMSSF

7. Inspector de specialitate protectia muncii, MMSSF